IBSA

Nasz Firma Medical Pharma Poland Sp. z o.o., współpracuje z Nowo otwartym Szpitalem Św. Elżbiety -Mokotowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

Dnia 27 maja 2013 roku,mieliśmy zaszczyt wziąć udział w oficjalnym podniosłym otwarciu Szpitala. W ceremonii udział wzięli przedstawiciele władz

i instytucji państwowych, władz kościelnych. Poświęcenia szpitala dokonał Jego Eminencja ks. Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski.

   

         

Uroczystość otwarcia Szpitala poprowadziła dziennikarka Pani Anna Popek.

W części bankietowej mogliśmy posłuchać przepieknych występów operetki.

 

Redaktor Anna Popek poprowadziła jakże istotny panel dyskusyjny, w którym Chirurg plastyczny

Pani Dr. Elżbieta Radzikowska opowiedziała o możliwościach jakie daje nowe podejście w lecznictwie.   

Nowy szpital z pierwszym w Polsce urządzeniem NanoKnife - otwarty

 

W poniedziałek (27 maja) został uroczyście otwarty w Warszawie Szpital św. Elżbiety - Mokotowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., działający w zrewitalizowanym obiekcie dawnego Szpitala Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przy ul. Goszczyńskiego. Placówka dysponująca jedynym w Polsce urządzeniem NanoKnife kładzie nacisk głównie na leczenie w zakresie onkologii.

 

W lecznicy będą działały oddziały ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii onkologicznej i ogólnej, chirurgii plastycznej, gastroenterologii, laryngologii i fonochirurgii z pododdziałem laryngologii dziecięcej, nefrologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii chorób piersi i chirurgii rekonstrukcyjnej, proktologii oraz urologii (uroonkologii), a także poradnie specjalistyczne.

 

Szpital św. Elżbiety dysponuje łącznie 146. łóżkami w 1-, 2- i 3-osobowych salach pacjentów, w tym 12. łóżkami opieki pooperacyjnej i 6. stanowiskami AOIT oraz 12 stanowiskami chemioterapii ambulatoryjnej, a ponadto izbą przyjęć, centralnym blokiem operacyjnym (5 sal operacyjnych), zakładem diagnostyki obrazowej, 6. gabinetami zabiegowymi, poradnią z 12. gabinetami badań, laboratorium analitycznym, centralną sterylizatornią oraz apteką szpitalną.

Lecznica jest pierwszym ośrodkiem w Polsce posiadającym urządzenie NanoKnife, wykorzystujące nowatorską metodę nietermicznej ablacji, działającą w oparciu o nieodwracalną elektroporację błony komórkowej. Pozwala ona na trwałe uszkodzenie komórek, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji struktur ważnych dla organizmu: naczyń krwionośnych, nerwów, dróg żółciowych. Aparatura daje możliwość leczenia zmian nowotworowych uznawanych dotychczas za nieoperacyjne i skazujących pacjentów na leczenie paliatywne.

 

Zabieg z zastosowaniem NanoKnife polega na aplikacji 3-6 sond w kształcie igieł w trakcie operacji pod kontrolą USG lub przez skórę, pod kontrolą tomografu lub USG. W trakcie zabiegu generator NanoKnife wytwarza serię mikrosekundowych impulsów elektrycznych w celu otworzenia "porów" w błonach komórkowych. Impulsy są generowane w odpowiedniej fazie rytmu serca, aby nie zaburzać jego pracy. W wyniku zastosowania odpowiedniego napięcia następuje otwarcie porów oraz nieodwracalne uszkodzenie komórek, które obumierają, a ich pozostałości usuwane są przez układ chłonny. Pozwala to na immunizację pacjenta na własne komórki nowotworowe i zapewnia lepsze wyniki. Jeśli zaistnieje taka konieczność, istnieje możliwość powtarzania zabiegów.

 

Na razie tego typu zabiegi wykonano u około 3 tys. pacjentów na świecie w leczeniu nieresekcyjnych przypadków raka trzustki, wątroby, prostaty, nerek i płuca. Możliwe jest także leczenie trudnych wznów nowotworów w obrębie węzłów chłonnych i wznów miejscowych po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym np. raka jelita grubego, żołądka lub dróg żółciowych.

 

Technika ta została zaaprobowana w USA i Europie po pomyślnych próbach leczenia zmian wątroby, trzustki, prostaty i nerek, niemożliwych do leczenia innymi metodami

Publikacja:

http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Warszawa-nowy-szpital-z-pierwszym-w-Polsce-urzadzeniem-NanoKnife-otwarty,130873,1013.html

 


Szpital św. Elżbiety – Mokotowskie Centrum Medyczne

W Warszawie odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Szpitala św. Elżbiety. W ceremonii wzięli udział przedstawiciele władz oraz instytucji państwowych, a także władz kościelnych. Poświęcenia szpitala dokonał Jego Eminencja ks. Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski.

 

Ponadto do udziału w tym doniosłym wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki ze szczególnym uwzględnieniem autorytetów z obszaru medycyny, reprezentanci organizacji pacjenckich, świata artystów, polityki oraz media. W ramach otwarcia nowej placówki ochrony zdrowia odbyło się zwiedzanie obiektu pod okiem kadry medycznej oraz panel dyskusyjny przybliżający gościom historię szpitala, jego strukturę i innowacyjne technologie, które będą w nim dostępne.

 

Kluczowym założeniem w zakresie zasad funkcjonowania szpitala będzie zapewnienie każdemu pacjentowi interdyscyplinarnej opieki lekarskiej na poziomie diagnostyki oraz w dalszej kolejności podczas procesu terapeutycznego. W szpitalu dostępne będą również usługi niespotykane w innych ośrodkach służby zdrowia, np. laserowe zabiegi z zakresu fonochirurgii (krtań i struny głosowe), jak również chirurgia ręki dostępna w ramach rozwiniętej, nowoczesnej chirurgii plastycznej, poparta zapleczem ortopedycznym. W szpitalu przeprowadzane będą również unikatowe badania czynnościowe w rezonansie magnetycznym mózgu.

 

Planowany program medyczny ma stanowić zabezpieczenie potrzeb pacjentów w zakresie wielospecjalistycznych procedur zabiegowych i zachowawczych, opartych na nowoczesnej diagnostyce i profesjonalnej opiece hospitalizacyjnej. Szpital w części zajmującej się lecznictwem zamkniętym będzie miał profil zarówno zachowawczy, jak i zabiegowy. W ramach szpitala będą funkcjonowały oddziały: Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu, Chirurgia Onkologiczna i Ogólna, Chirurgia Plastyczna, Gastroenterologia, Laryngologia i Fonochirurgia z Pododdziałem Laryngologii Dziecięcej, Nefrologia, Neurochirurgia, Anestezjologia i Intensywna Terapia, Onkologia Chorób Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Proktologia, Urologia (Uroonkologia). W zakresie lecznictwa otwartego zaplanowano poradnie specjalistyczne wraz z izbą przyjęć oraz gabinetami dostosowanymi do świadczenia procedur w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS), procedur diagnostyki endoskopowej w zakresie gastroskopii i kolonoskopii oraz chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym. Szpital kładzie największy nacisk na leczenie w zakresie onkologii, a w ślad za tym chirurgię rekonstrukcyjną piersi. Poradnia onkologiczna obejmuje swym zakresem konsultacje onkologiczne, badanie i leczenie różnego typu chorób nowotworowych, opiekę nad pacjentami po operacjach lub w trakcie naświetleń. Wraz z otwarciem ośrodka do dyspozycji pacjentów przekazana zostanie nowoczesna sala do chemioterapii w warunkach szpitala jednodniowego.

 

Szpital św. Elżbiety jest ponadto pierwszym ośrodkiem w Polsce dysponującym urządzeniem NanoKnife. Urządzenie to dzięki swojej nowatorskiej metodzie działania otwiera nowy rozdział leczenia onkologicznego, zapewniając możliwość terapii zmian nowotworowych do tej pory uznawanych za nieoperacyjne i skazujących pacjentów na leczenie paliatywne. Ta innowacyjna metoda była stosowana w leczeniu nieresekcyjnych przypadków raka trzustki, wątroby, prostaty, nerek i płuc. Do dnia dzisiejszego zabieg NanoKnife wykonano u ponad 3000 chorych na całym świecie. Dodatkowo możliwe jest leczenie niesłychanie trudnych wznów nowotworów w obrębie węzłów chłonnych i wznów miejscowych po niedoszczętnym leczeniu operacyjnym, np. raka jelita grubego, raka żołądka czy też raka dróg żółciowych.

 

Kierując się wieloletnią tradycją oraz wykorzystując najnowocześniejsze technologie, szpital ma ambicje stać się ośrodkiem referencyjnym i szkoleniowym dla środowiska medycznego.

http://www.medexpress.pl/start/szpital-sw-elzbiety-mokotowskie-centrum-medyczne/13543/

Artykul i zdjęcia opublikowane przez Med express

Anna Gardyniak